Endoskopowe usunięcie przepuklinowego kręgosłupa

Pod endoskopowym usunięciem przepukliny międzykręgowej rozumie się manipulację "odrzuconym" fragmentem dysku bez nacięć. Taki minimalny interwencja chirurgiczna przez skórę, z minimalnym wpływem niszczącej wykonaniu celowo usunąć tkankę płyty, który częściowo nad normalnym obszarze między kręgami. Nowoczesna i skuteczna metoda zapewnienia opieki medycznej nad daną dolegliwością.

Klasyfikacja przepuklinowych formacji

Zgodnie z postaciami przejawiania tworzenia przepukliny trzech etapów są rozróżniane na płycie: występ, wytłaczanie i sekwestracji. Są one utworzone z grzbietu, w zależności od stopnia przemieszczenia oraz zmiany zaburzeń przepływu krwi prowadzić w danej dziedzinie, a kilka czynników (na przykład zapalenie kości i stawów). W konsekwencji, nie jest wadą w żywieniu i dopuszczenia płynu do tkanek, a następnie pojawienie się drobnych pęknięć.

Występ

Wytłaczanie

Wygląd postaci wytłaczania obserwowano znacznie rzadziej, gdy „występ” razem z naruszeniem na krawędziach materiału twardego na rolce wewnętrznej części (rdzenia) zachowały jedynie więzadła podłużnego kręgosłupa.Najbardziej niebezpieczna jest obecność ekstruzji w okolicy lędźwiowej, co często prowadzi do bólu w nerwie kulszowym.

Sequester

W przypadku całkowitego zerwania ciągłego połączenia z tkanką dyskową przemieszczonego materiału przejawia się forma choroby - sekwestracja.

Objawy przepukliny

Występowaniu nieprawidłowości w tkankach tarczy lub powstawaniu przepuklin w kręgosłupie najczęściej towarzyszy szereg czynników. Są to:

  • Wyrażone bolesne odczucia, które można wyrazić, jak ломка, swędzenie, pieczenie lub простреливание. Ich początkowa manifestacja może koncentrować się w okolicy dolnej części pleców, pośladków lub stawu biodrowego. Następnie podać w części udowej lub kostki.
  • Zakłócone odczuwanie wrażliwych wrażeń w nogach.
  • Manifestacja słabości w kończynach.
  • Naruszenie aktywności miednicy i narządów (objawy nieprawidłowego wydalania z moczem z opóźnieniami, dysfunkcja seksualna).

Diagnostyka

Rezonans magnetyczny (MRI) jest wystarczający złożona, ale nie niebezpieczna i skuteczna procedura metodyczna z celem diagnostycznym.Jednocześnie nie ma to nic wspólnego z użyciem promieniowania jonizującego lub jakichkolwiek radioaktywnych skutków działania substancji. Tylko właściwości pola magnetycznego są używane razem z impulsami częstotliwości radiowej.

Ta metoda pozwala zbadać pacjenta w komorze tomografu o kształcie tunelu. Jest dziś uważany za najbardziej skuteczną metodę diagnostyczną w wykrywaniu przewlekłe postępujące nieprawidłowości kręgosłupa i przepuklina dysków w szczególnych przypadkach.

Zaletą takiego zestawienia jest, aby przeprowadzać szczegółową analizę najcieńsza w tkankach miękkich oraz strukturę dysku, w tym jego dostępność nieciągłości względu struktura pierścieniowa nerwowych, rdzeniu substancji kręgowego. Wizualne postrzeganie przez lekarzy dotkniętych obszarów w najszerszym zakresie wyklucza niejednoznaczność podczas leczenia wielu problemów kręgosłupa.

W zależności od potrzeb możesz:

  • Mielografia SCT;
  • Wykonaj przegląd i funkcjonalne zdjęcie rentgenowskie;
  • Przeprowadzić dokładną ocenę stanu tkanek mięśniowych i baz nerwowych, które są najbliżej uszkodzenia;
  • Tymczasowo wyłączyć jedno łącze od stanu pełnego bólu odruchowego; prowokować dyskografię.

Leczenie chirurgiczne

Takie leczenie jest zalecane do diagnozy objawów bólu, które występują podczas wyciskania przez trzy lub cztery tygodnie. Ponadto stosuje się go wraz ze wzrostem oznak osłabienia, wycofania, niezależnie od tego, w jakim okresie czasu choroba występuje. Jeśli dojdzie do naruszenia działu miednicy, należy natychmiast wykonać zabieg chirurgiczny.

Dziś najbardziej znane są najbardziej metody, które są związane z wprowadzeniem substancji do jamy ciała ludzkiego. To znaczy domięśniowo lub dożylnie. W tym samym czasie efekt interwencji chirurgicznej ze zwyrodnieniem w przepuklinach kręgowych jest znacznie szybszy, a regres bólu ulega regresji.

Największą oszczędnością istniejących metod, która pozwala w pełni przeprowadzić usunięcie nowej edukacji bez komplikacji w krążku międzykręgowym talii jest endoskopowe usunięcie przepukliny kręgosłupa.Nazywa się to "przezskórnie".

Operację przeprowadza się za pomocą złożonego instrumentu, którego głównymi elementami są połączenie wysoce precyzyjnej optyki i działającego kanału. Dla efektywnej i wydajnej pracy wystarczy tylko endoskop o średnicy 7 mm.

Nowotwory międzykręgowe są usuwane przez kanał, gdzie połączenie rdzenia kręgowego przechodzi przez podstawę nerwu. Urządzenie elektroniczno-optyczne monitoruje ruch igły zarówno na zewnątrz kanału, jak i wzdłuż niego. Następnie wprowadza się rurkę endoskopową, a krążek i sekwestr są częściowo usuwane, co naciska na podstawę nerwową i powoduje ból. To dodatkowo umożliwia prawidłowe wykonanie funkcji amortyzacji przez krążek międzykręgowy. A z powodu zniknięcia korzeniowego zespołu neurologicznego, ostry ból znika.

Technicznie rzecz biorąc, taka interwencja jest całkowicie odmienna od podobnych metod, gdy wykonywane jest częściowe lub całkowite usunięcie całego krążka kręgowego, w tym przepuklinę. Powoduje ściskanie rdzenia kręgowego, a w konsekwencji połączenie (koalescencję) sąsiednich tkanek kręgowych.

Kiedy jestoperacja endoskopowa w celu usunięcia przepukliny kręgosłupa, Skutki urazu operacyjnego zmniejszają się minimalnie. W tym w pełni możliwy obszar styku postaci stałej w komórkach mózgowych grzbietowej powłoki i okostnej części kręgosłupa, która zawiera związek o tkankę, splotu żylnego.

Nie ma niepożądanej blizn pooperacyjnej i bólu. Zastosowana metoda dostępu wyklucza uszkodzenia długich i krótkich segmentów mięśni grzbietowej części ciała. Nie ma resekcji kości, co przyczynia się do stabilności obsługiwanego miejsca.

Efekt kosmetyczny pod koniec zabiegu znacznie przewyższa wszelkie inne tradycyjne nacięcia chirurgiczne po zabiegach terapeutycznych.

Pamiętaj, aby przeczytać:rehabilitacja po usunięciu przepukliny kręgosłupa.

W celu prawidłowego przejścia, badanie rentgenowskie pozycji narzędzi chirurgicznych przeprowadza się na każdym etapie usuwania tworzenia międzykręgowego. Poprawność ruchów manipulacyjnych jest monitorowana przez endoskop.

Obejrzyj wideo: Rewolucja w leczeniu kręgosłupa - KCM Clinic - Revolution in Spine surgery