Anomalie rozwoju kręgów

Anomalie w rozwoju kręgów są stosunkowo rzadkimi anomaliami w rozwoju kręgosłupa. Niemniej jednak są one często najbardziej niebezpieczne, ponieważ wrodzone anomalie kręgosłupa często prowadzą do śmierci osoby. Wszystko z powodu obecności tam rdzenia kręgowego, odpowiedzialnego za funkcje życiowe organizmu.

Anomalie występują w drugim i trzecim trymestrze rozwoju płodowego, w momencie zakładki i aktywnego rozwoju kręgów. Niektórym z nich można zapobiec w czasie ciąży, głównie poprzez zwiększenie wapnia w diecie matki, więc powinieneś udać się na regularną konsultację z ginekologiem-położnikiem.

Klasyfikacja anomalii

Anomalie kręgosłupa są klasyfikowane zgodnie z rodzajem ich zmian. Występują zmiany w liczbie kręgów i w formularzu. Aby zmienić liczbę kręgów, należy:

  • Acyklizacja;
  • Sakralizacja;
  • Lumbarization;
  • Łączenie ciał sąsiednich kręgów ze sobą.

Кроме данной классификации, выделяют многие другие неказуистические случаи аномалий.  Большинство из них не имеют сильной опасности для человека и случаются как по причине врожденных отклонений, так и по генетической предрасположенности.

Синдром Клиппеля-Фейля

Под данным названием скрывается процесс, при котором срастаются между собой шейные позвонки. Ароморфоз приводит к укорачиванию шейного отдела, который вызывает сильную деформацию. Голова задирается вверх и кзади, что напоминает гордую стойку. Зона роста волос с головы опускается ниже на шею.

В некоторых случаях к сращению присоединяются не только шейные, но и первые несколько грудных позвонков. При сильном сращении возможна деформация спинного мозга, которая приводит к сильным проблемам в будущем. Кроме этого происходят деформации в развитии сосудов черепно-мозгового русла. Давление за счет уменьшенной длины артерий увеличивается, возможны внутричерепные отеки и травмы мягких оболочек.

Нервные корешки шеи сдавливаются, руки претерпевают ослабление, теряется чувствительность кожи шеи и плеч. Возможно развитие парезов. Подобные аномалии развития позвоночника обнаруживаются сразу при рождении, однако лечение только симптоматическое, поскольку процесс происходит внутриутробно.

Добавочные шейные ребра

Данная аномалия может не обнаруживаться у человека на протяжении всей жизни, поскольку ничем не мешают жизни человека. Обнаружить могут случайно, проводя полное МРТ организма либо рентген шеи. Вырастает ребро как правило на 7 шейном позвонке, реже на 6. Присоединяются они к грудине. Для подобной аномалии характерно наличие более узкой и удлиненной грудины.

Симптомы почти отсутствуют, в некоторых случаях отмечают слабость верхних конечностей, нарушение нормальной циркуляции крови, которая выражается в наличии излишней потливости. При сжатии сонной артерии могут нарушаться функции кровообращения в черепе, понижаться давление в артериях лица - кожа лица будет синеть.

Przy odwrotnym procesie - naruszeniu żył, może pojawić się obrzęk skóry twarzy i szyi. W skrajnych przypadkach może rozwinąć się choroba słoni - silny obrzęk skóry, któremu towarzyszy tworzenie dużych torebek nowotworowych, które są widoczne w wyglądzie i zakłócają życie.

Jednocześnie, głowa jest znacznie cięższy, a mięśnie nie mogą wspierać go, co jest typowe w niemowlęta uduszenia zakidyvaniya głowę do tyłu.

rozszczep kręgosłupa

Te wady kręgosłupa są najbardziej zabójcze wszystkim. Patologia kręgosłupa lędźwiowo pojawia się więcej macicy. Najczęściej dotyka 5 lędźwiowego i krzyżowego 1, ponieważ zwykle anomalia może być nadana lędźwiowego.

Istotą choroby kręgosłupa łuku rozszczepu, w której jest częściowo lub całkowicie brakuje. W tym trzaskiem otaczającej tkanki tłuszczowej i mięśni, - osłonę tkanki, w której rdzeń kręgowy wypadają z worka.

Przeznaczyć 2 typy choroby - w formie zamkniętej i otwartej. Zamknięta forma odbywa się często bez objawów, a nawet może być niewidoczny dla osoby, aż do śmierci. Często towarzyszy łagodne dolegliwości bólowych na poziomie przegubu lędźwiowo-krzyżowy. W trakcie korzeni nerwowych mogą objawiać chorób układu nerwowego, szczypanie dysplazji tkanek.

Ogólnie rzecz biorąc, rokowanie dla zamkniętej tworzą najbardziej pozytywne.Jeśli istnieje potrzeba terapii, choroba może zostać pokonana we wczesnym stadium po urodzeniu dziecka. Leczenie prowadzi się za pomocą masażu, fizykoterapii i fizykoterapia przywrócenie naczyń mikrokrążenia krwi i procesów rozwojowych tkanki poprawie.

Otwarte cięcie uważa się za ciężkie, często śmiertelne. W tym przypadku, przepuklinę oponowo-rdzeniową - woreczek ze skóry, pozbawionych tłuszczu podskórnego, wypełnionego rdzenia kręgowego i płynu mózgowo-rdzeniowego. Idąc troficznych z rdzenia kręgowego tkankę całkowicie zniszczony przez rozwój korzeni nerwowych w miejscu. dysplazja tkanka prowadzi do braku niezbędnych rdzeni, dziecko traci zdolność do poruszania kończyn dolnych.

Ponadto dochodzi do zaburzenia pracy jelita i zwieracza pęcherza moczowego. Zauważalne jest osłabienie mięśni grzbietu, nie ma błony rdzenia kręgowego. W przypadku leczenia konieczne jest postawienie diagnozy na obecność dysplazji tkanki mózgowej. Interwencja operacyjna nie podlega tej anomalii, leczenie jest bardziej wspierające i objawowe.

Anomalie te występują dość rzadko i występują średnio około 10 na 10 000 dzieci, co stanowi około 0,1%.Na rozwój anomalii silnie wpływa sposób życia matki w czasie ciąży - palenie papierosów, stosowanie narkotyków, toksycznych narkotyków, alkoholu, obecność chorób przenoszonych w czasie ciąży.

Leczenie nieprawidłowości

Leczenie wszystkich anomalii jest objawowe. W zależności od ciężkości naruszenia kręgosłupa podejmowane są działania mające na celu utrzymanie tonu tkanki nerwowej. To decyduje o obecności aktywności motorycznej i rozwoju otaczających tkanek. Przepisuj masaże uszkodzonych obszarów, ćwiczenia terapeutyczne mające na celu wzmocnienie tkanki mięśniowej.

W każdym przypadku leczenie ma swój odrębny charakter. W większości przypadków, niezwiązany z rozszczepem kręgosłupa, leczenie nie jest wymagane. Do każdego z kręgów kręgosłupa lekarze są odpowiedni osobno. Zależy to zarówno od rozmiaru uszkodzenia rdzenia kręgowego, obecności deformacji sąsiednich kręgów, jak i od współistniejących chorób.

Według statystyk, często z deformacjami kręgosłupa występują problemy z rozwojem mózgu, serca, płuc. Są to oznaki ogólnego niedorozwoju, a nie specyficzna manifestacja anomalii.Wśród częstych wad rozwojowych stwierdza się uszkodzenia móżdżku, wodogłowie mózgu, małogłowie i akranialię. Takie choroby są niezgodne z życiem.

Aby zapobiec defektom w rozwoju matki, musisz monitorować swoje zdrowie podczas ciąży. Konieczne jest powstrzymanie się od palenia, alkoholu. Przyjmowanie leków należy uzgodnić z lekarzem, a ryzyko wystąpienia różnych anomalii powinno być uzasadnione. Przed zajściem w ciążę należy zasięgnąć porady na temat obecności matki przeniesionej różyczki, braku toksoplazmy we krwi.

Pamiętaj, że samoleczenie w każdym przypadku rzadko prowadzi do pozytywnych rezultatów, szczególnie w przypadku poważnych chorób wymagających użycia leków i manipulacji terapeutycznych. Skonsultuj się z lekarzem i nie zwlekaj, dopóki nie rozwiną się komplikacje.

Obejrzyj wideo: [Reupload] Odpowiedź na wiadomość z Arecibo pojawiła się w kręgu zbożowym (Styczeń 2020).

Loading...