Kompatybilność przepukliny międzykręgowej i armii: kategorie sprawności i postaci choroby

Przepuklina międzykręgowa i armia - te dwa pojęcia są często niezgodne. Każda przepuklina kręgosłupa prowadzi do negatywnych konsekwencji dla zdrowia ludzkiego. Niektóre rodzaje przepukliny powodują silny ból, zmniejszają ruchliwość kończyn, wywołują zmiany ciśnienia krwi i nieprawidłowości w pracy serca. Wszystkie te stany są podstawą decyzji komisji, która może pozwolić młodemu człowiekowi służyć w armii, uznać go za osobę o ograniczonej sprawności lub niezdolnego do służby.

Każda przepuklina kręgosłupa prowadzi do negatywnych konsekwencji dla zdrowia ludzkiego.

Wezwij armię z przepukliną Schmorlja

Badanie lekarskie może ujawnić niektóre rodzaje przepuklin międzykręgowych tylko za pomocą rentgena. Jedynym symptomem wskazującym na rozwój przepukliny Schmorla jest okresowy ból kręgosłupa.

Czasem drętwienie kończyn, zawroty głowy, bóle głowy, skoki ciśnienia.

Werdykt komisji roboczej dotyczący osoby cierpiącej na przepuklinę Schmorla zależy od ciężkości choroby. Akceptowane są następujące rozwiązania:

 • Jest w pełni dostępny.
 • Odpowiedni z ograniczeniami.
 • Odroczenie poboru na czas leczenia.

Niebezpieczne dla zdrowia

Transformacja kręgów może prowadzić do bardzo różnych konsekwencji. Wrodzone zmiany w krążkach międzykręgowych występują wcześnie, czasami nawet w dzieciństwie.

Zmiany w krążku międzykręgowym mogą prowadzić do skrzywienia kręgosłupa.
W niektórych przypadkach problemy z kręgosłupem powodują częściowy paraliż.
Ponadto przekształcenie kręgów może spowodować naruszenie krążenia krwi.

W zależności od powagi mogą one prowadzić do:

 • skrzywienie kręgosłupa;
 • szarpnięty nerw;
 • upośledzona ruchliwość kończyn;
 • częściowy paraliż;
 • zaburzenie krążenia krwi;
 • osłabienie aktywności zmysłów.

Najbardziej niebezpieczne warunki, wywołane przez rozwój przepukliny, to:

 • Bezwzględne wypadanie dysku. Ten stan jest związany z utratą jądra tkanki miazgi, jak również ze ściśnięciem korzeni nerwowych. Może wystąpić w dowolnej części kręgosłupa. Objawy: silny ból, przeciąganie jednej nogi, utykanie, zmiana chodu. Najczęściej występuje w odcinku lędźwiowym kręgosłupa.
 • Sicvestration.Charakteryzuje się utratą przepukliny w kanale kręgowym, która jest obciążona najsilniejszym uciskiem nerwu, któremu towarzyszy stały i silny ból. Postępująca sekwestracja może prowadzić do oderwania części przepukliny. Ponieważ ten proces jest typowy dla okolicy lędźwiowej, dana osoba może stracić nie tylko ruchomość nóg, ale także kontrolować defekację i oddawanie moczu. Tylko operacja może poprawić tę sytuację.
 • Występ. Jest to konsekwencja uszkodzenia, które występuje we włóknach wewnętrznych pierścienia włóknistego. Zewnętrzna powłoka nie pęka, ale galaretowy rdzeń jest trzymany wewnątrz krążka międzykręgowego. Pierścień tworzy występ, rozciągający się poza dysk. Ten występ tworzy kompresję włókien nerwowych. Wynikający z tego ból ma charakter nietrwały, co wynika ze zmiany pozycji ciała.

Sykwitacja, w której przepuklina wpada do kanału kręgowego, jest eliminowana tylko metodą chirurgiczną.

Wszystkie te stany są podstawą całkowitego wyzwolenia człowieka ze służby wojskowej.

Kiedy przepuklina nie przeszkadza w służbie wojskowej

W dzisiejszych czasach wiele osób ma problemy z kręgosłupem.Przepuklina, płynąca w płucach, może być odczuwalna jako dyskomfort w plecach lub kończynach. Czasami występuje osłabienie mięśni, łagodne drżenie, bóle głowy, zawroty głowy. Jeśli wszystkie te objawy występują rzadko, a badanie radiologiczne nie ujawnia patologii w stanie kręgosłupa, komisja może zdecydować o uznaniu rekruta za zdolnego do służby w wojsku.

Najczęściej w armii są mężczyźni, którzy mają przepuklinę Schmorl.

Mechanizmem jego powstawania jest pojawienie się pustek w gąbczastym ciele kręgów. Może się to zdarzyć w przypadku zbyt szybkiego wzrostu w dzieciństwie. Miękkie tkanki kręgów rosną szybko, a kości nie mają czasu, aby uformować prawidłowe ciało kręgów. Płyty śródmiąższowe zapadają się w utworzone puste przestrzenie.

Takie odkształcenie nie wpływa na tkanki nerwowe i naczyniowe, dlatego we wczesnych stadiach przepukliny Schmorla może być bezobjawowe. Z biegiem czasu jest w stanie rozwinąć się w inne rodzaje przepuklin.

Nabywca musi odpowiedzialnie odnosić się do diagnozy związanej z transformacją krążków międzykręgowych.

Nabywca musi odpowiedzialnie odnosić się do diagnozy związanej z transformacją krążków międzykręgowych.Gdy obciążenie kręgosłupa, zimno i urazy ze słabej formy choroby może rozwinąć się poważnej choroby, radzenia sobie z którego nie będzie łatwe.

Kategoria kwalifikowalności, w zależności od statusu poborowego

Młody mężczyzna może zostać powołany do służby wojskowej lub zwolniony z niego na mocy decyzji komisji. Zwolnienie może być całkowite, częściowe lub tymczasowe.

Pełna wersja oznacza, że ​​osoba nie może zostać zwerbowana do służby w armii przez całe życie.

Częściowe - jest przydatność z ograniczeniami, które mogą objawiać w odwołaniu zakazu niektórych rodzajów wojsk biorących udział w pracach na polach aktywności itp Ta sama kategoria obejmuje uznanie osoby za zdolną do służby wojskowej jedynie w warunkach pełnej mobilizacji. Bilet wojskowy jest wydawany takiej osobie, w której przewidziana jest specjalizacja wojskowa i status pracownika służby, który nadaje się do służby. Odroczenie poboru ze względów zdrowotnych trwa kilka miesięcy lub rok.

Bilet wojskowy jest wydawany osobie, w której zarejestrowana jest specjalność wojskowa, oraz statusowi pracownika służby, który nadaje się do służby.

Kategoria a

Ta kategoria jest przeznaczona dla osób całkowicie zdrowych lub mających niewielkie odchylenia od normy.

Stan zdrowia i inne cechy osoby w tym przypadku nie mają wpływu na sam fakt poboru, ale na rodzaj żołnierzy i wybór zawodu wojskowego.

Do tej kategorii mogą należeć poborowi, którzy mają przepuklinę Schmorla na najwcześniejszym etapie jej rozwoju, gdy praktycznie nie wpływa ona na stan organizmu.

Kategoria b

Młodzi ludzie, którzy należą do tej kategorii, podlegają poborowi w wojsku, ale mają ograniczenia dotyczące rodzaju żołnierzy i specjalności wojskowej. Podczas ich badania można wykryć bezobjawowy stan przepukliny, słabą manifestację charakterystycznych objawów, indywidualne zmiany we wczesnym stadium ich rozwoju.

Kategoria w

W tej kategorii biorą udział poborowi, u których stwierdza się liczne przepukliny z obecnością okresowych napadów bólu w dotkniętym obszarze, w kończynach, w głowie itp. Ponadto można zdiagnozować: skrzywienie kręgosłupa, zaburzenia chodu, osłabienie mięśni, częściowe zaburzenie układu wydalniczego.

Kategoria c obejmuje drani, którzy mają słabość mięśniową na tle rozwoju przepukliny.

Kategoria g

W tym przypadku komisja poborowa uznaje młodą osobę tymczasowo niezdolną do służby. Najczęściej decyzja ta jest podejmowana w odniesieniu do osoby, która przeżywa okres pooperacyjny.

Rozmowa zostaje przełożona na rehabilitację po interwencji chirurgicznej z powodu przepukliny międzykręgowej.

Powodem, dla przeniesienia trwania połączenia mogą być i nasilenie związane z transformacją krążków, przeziębienia, zapalenie nerwu kulszowego, etc. Czas trwania opóźnienia związany jest z zaleconym leczeniem i prognozą rozwoju choroby.

Komisja

Przekazując projekt komisji lekarzy nie zawsze można zauważyć objawy problemów z kręgosłupem. Jeżeli dana osoba nie narzekają na jego zdrowie i dokumentacji medycznej nie międzykręgowy rozpoznanie przepukliny, lekarze nie mogą zwrócić uwagę na początkowym stadium objawów chorobowych.

Podczas służby żołnierz odczuwa zwiększony nacisk na kręgosłup. Może to przyczynić się do rozwoju patologii z objawami, które pozwalają na przeniesienie żołnierza do kategorii B i G. Takie przeniesienie nazywa się commissariat.Po decyzji lekarzy żołnierz zostaje zwolniony ze służby w wojsku całkowicie lub z ograniczeniami.

Czy armia bierze przepuklinę?
Przepuklina Schmorl. Czy weźmiesz armię?

Przepuklina międzykręgowa jest diagnozą, która zakłada różne stany danej osoby. Różne patologiczne manifestacje pozwalają komisji poborowej na podejmowanie decyzji w zakresie od "w pełni sprawnego" do "absolutnie niezdrowego" do służby wojskowej.

Loading...